Nowa jakość relacji rodzinnych

Nowoczesne nastawienie do relacji rodzinnych można dostrzec już od kilku lat. Główne zmiany odnoszą się do odchodzenia od klasycznego ukierunkowania w rozumieniu rodziny. Rodzice z uwagi na uwarunkowania codzienności zmuszeni też są bardziej do tego, żeby skupić się na życiu w pracy. Związane jest to na równi z zaletami, jak i z wadami.

Gniazdo rodzinne to podstawowe środowisko wychowawcze, niezbędne człowiekowi na każdym etapie funkcjonowania. Nie tak dawno dominował model rodziny pełnej. Obecnie często można spotkać rodziny, w jakich dziecko albo dzieci wychowane są przez jedną osobę dorosłą. Częściej albowiem niż w latach wcześniejszych dochodzi do rozwodów.

Nie da się zaprzeczyć, że rola środowiska rodzinnego jest znacząca dla rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, moralnego oraz społecznego u pociechy. To opiekunowie od wczesnych lat wpływają na kształtowanie się osobowości malucha, zaspokajając jego potrzebę obdarowania miłością, przynależenia oraz bezpieczeństwa. Samotne rodzicielstwo, rodziny patchworkowe, wzrost liczby rozwodów to elementy, jakie coraz częściej towarzyszą rodzinom. Abstrahując natomiast od tego, jak dużo uległo zmianom w tym obszarze, nadal opiekunowie muszą skupić się na tym, żeby w przypadku zmian w systemie pochodzenia zwracać dużą uwagę na dziecko oraz jego wymagania.

Na to, jak aktualnie żyją rodziny miał też nacisk rozwój najnowszych technik. Świat online oraz rozwój gadżetów mobilnych przyniosą mnóstwo korzyści, natomiast powiązane jest to także z zagrożeniami. Obecnie świat online stał się dla dużej liczby osób elementem codzienności. Pociechy coraz wcześniej też rozpoczynają korzystać z urządzeń multimedialnych oraz więcej czasu oglądają telewizor. Mają także nieograniczony dostęp do Internetu. Dlatego trzeba bardziej niż dotychczas zwracać wzgląd na to, do jakich tematów pociechy posiadają dostęp. W dalszym ciągu ważne muszą pozostawać klasyczne sposoby rozwoju dzieci: interakcje z rówieśnikami, aktywność ruchowa oraz zabawa.

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa