Aktualności i wydarzenia

WAKACJE 2014 2014-06-26

W IMIENIU CAŁEGO ZESPOŁU PROJEKTU NR POKL.03.03.04-00-203/09-01 – „ZROZUMIEĆ ŚWIAT – ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZYCH I INFORMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW I OPRZYRZĄDOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH” REALIZOWANYM W LATACH 

2009- 2014 DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 2 STOPNIA – OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI – 

PRIORYTET III – „WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY”; 

DZIAŁANIE 3.3 – „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”; 

PODDZIAŁANIE 3.3.4 – „MODERNIZACJA TREŚCI I METOD KSZTAŁCENIA – PROJEKTY KONKURSOWE” WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ W REALIZACJI TEGO PROJEKTU.

DZIĘKI PAŃSTWA ŻYCZLIWOŚCI I POCZUCIU WAGI PODNOSZENIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH I INFORMATYCZNYCH TEN PROJEKT MÓGŁ ZOSTAĆ ZREALIZOWANY.

DZIĘKUJĄC WSZYSTKIM ZA CZTERY LATA OWOCNEJ PRACY ŻYCZYMY SŁONECZNYCH, BEZTROSKICH I BEZPIECZNYCH WAKACJI, W CZASIE KTÓRYCH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO CZAS NA PRZYJAŹŃ I PRZEBYWANIE Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.

SZÓSTOKLASISTOM NATOMIAST  ŻYCZYMY SUKCESÓW W GIMNAZJUM ORAZ DUŻO RADOŚCI Z POZNAWANIA ŚWIATA. MAMY NADZIEJĘ, ŻE POLUBILIŚCIE MATEMATYKĘ, INFORMATYKĘ ORAZ PRZYRODĘ I BĘDZIECIE W DALSZYM CIĄGU BADAĆ OTACZAJĄCY WAS ŚWIAT. JESTEŚCIE PRZECIEŻ „MŁODYMI ODKRYWCAMI”!


ZESPÓŁ PROJEKTU „ZROZUMIEĆ ŚWIAT”

Sukces uczniów z Byczyny 2014-06-25

18 czerwca w Kulisach Powiatu zamieszczony został artykuł dotyczący sukcesów uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie na ponadregionalnym Festiwalu Projektów, który odbył się w dniach 17-18 maja 2014r. w Spale. Uczniowie z tej szkoły wywalczyli po raz drugi z rzędu pierwsze miejsce . Troje uczniów z Byczyny reprezentowało także województwo opolskie na ponadregionalnej Olimpiadzie wiedzy i umiejętności. Uczniom oraz nauczycielom jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za nadesłany materiał.


Magdalena Krawczyk-Wolny Ekspert do spraw promocji i inicjatyw ponadregionalnych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „ZROZUMIEĆ ŚWIAT” 2014-06-22

Dwudniowa konferencja podsumowująca oraz upowszechniająca rezultaty projektu nr POKL.03.03.04-00-203/09-01 – „Zrozumieć Świat – rozwijanie kompetencji matematyczno–przyrodniczych i informatycznych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych” realizowanym w latach 2009 – 2014 dla Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia – Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”; Działanie 3.3 – „Poprawa jakości kształcenia”; Poddziałanie 3.3.4 – „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”, która została objęta Honorowym Patronatem Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Ministra Edukacji Narodowej odbyła się w dniach 14-15 czerwca 2014r. w Jarnołtówku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Centrum Nauk Kopernik,  placówek doskonalących nauczycieli, organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół, opiekunowie projektu w szkole, nauczyciele realizujący projekt oraz pracownicy projektu. Wykład pt. „Zmiany zawodowych postaw nauczycieli uczestniczących w projekcie ZROZUMIEĆ ŚWIAT” wygłosił dr Sylwester Ścisłowicz, natomiast Pani dr Aneta Pierścińska–Maruszewska wygłosiła wykład pt. „Wychowawcza rola metod aktywizujących stosowanych w trakcie realizacji projektu ZROZUMIEĆ ŚWIAT”. Zajęcia warsztatowe zostały poprowadzone przez Panie dr Anetę Pierścińską–Maruszewską i Beatę Kiljańską oraz Pana Sylwestra Wesołowskiego.


Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy.

1 2 3 ... 46 47 48